LISTA E KUQE KOMBËTARE NË MAQEDONINË E VERIUT

BURIMET DHE BOTIMET

Burimet dhe botimet

Ueb faqja e Listës së Kuqe Kombëtare është përpiluar për të siguruar shpërndarje të shpejtë, efektive dhe për të përhapur informacionin për statusin e ruajtjes së specieve nëpër sektorë të ndryshëm të shoqërisë: politikë-bërësit, organizatat e shoqërisë civile (OSHC), institucionet akademike, konservatorët dhe publikun e gjerë. Ueb faqja ofron mundësinë për të përfshirë vlerësimet e ardhshme të Listës së Kuqe, pasi një informacioni i ri bëhet i qasshëm. Rezultatet e tjera të procesit të Listës së Kuqe Kombëtare përfshijnë broshurë që shpjegon konceptin e Listës së Kuqe të IUCN- së, të specieve të kërcënuara dhe ekuivalenca e broshurës në maqedonisht, shqip dhe anglisht, si dhe raport udhëzues që ofron propozim qasje drejt Listave të Kuqe Kombëtare në Maqedoninë e Veriut.

Një Nismë Nga